บทนำหนึ่งในวิดีโอเกมแรก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวคือเ […]...